Behandelingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest frequente oogaandoeningen en de uitgevoerde behandelingen in onze praktijk.

Cataract is het troebel worden van de ooglens. Dit leidt tot klachten van verminderde gezichtsscherpte, schaduwbeelden en/of lichtverstrooiing. Indien er bij u cataract wordt vastgesteld, is de enige doeltreffende behandeling om een beter zicht te bekomen een cataractoperatie. Tijdens een cataractoperatie wordt de eigen troebele ooglens vervangen door een heldere kunstlens. Op voorhand wordt besproken voor welk type implantlens u in aanmerking komt.

Types implantlenzen:

  • Monofocale lens
  • Torische lens
  • Multifocale lens

Deze ingreep gebeurt onder druppelverdoving in het dagziekenhuis van AZ Delta.

Bovenooglidcorrectie

Een vermoeid uiterlijk, een sombere blik, zware en hangende oogleden: het zijn veelgehoorde klachten van mensen die een bovenooglidcorrectie overwegen. Bij een bovenooglidcorrectie wordt een teveel aan huid en ander weefsel weggenomen ter hoogte van het bovenooglid zodat u weer een open blik krijgt. Wij bespreken vooraf alles zodat u realistische verwachtingen heeft van de ingreep. Indien u bloedverdunners inneemt, wordt de inname hiervan onderbroken in overleg met uw huisarts.

Entropion of Ectropion

Met het ouder worden kan de onderste ooglidrand naar binnen draaien (entropion) of naar buiten draaien (ectropion). Naast het esthetisch storend aspect kan het oog hierdoor ook geïrriteerd of beschadigd raken. Deze ooglidafwijkingen zijn meestal het gevolg van veroudering maar kunnen ook ontstaan door zwelling of littekenvorming. Zeldzaam zien we dit ook als aangeboren afwijking. Bij weinig of geen klachten is een behandeling meestal niet nodig. Eventueel kunnen oogdruppels en zalf voorgeschreven worden om te vermijden dat het hoornvlies uitdroogt of beschadigd raakt. 
Als u wel klachten heeft, kan een kleine operatie nodig zijn om het ooglid terug goed te positioneren. Indien u bloedverdunners inneemt, wordt de inname hiervan onderbroken in overleg met uw huisarts.

Deze ingrepen gebeuren meestal onder lokale verdoving in het dagziekenhuis van AZ Delta.

Amblyopie is een oogafwijking waarbij het gezichtsvermogen van een oog beperkt is. Een lui oog ontstaat meestal als gevolg van een refractie-afwijking (brilafwijking), een aangeboren afwijking van het oog (vb. cataract) of als gevolg van scheelzien (strabisme). Het zicht van dit oog kan niet optimaal ontwikkelen waardoor het oog lui wordt en minder goed ziet. Amblyopie beperkt zich meestal tot één oog maar kan ook in zeldzame gevallen aan beide ogen voorkomen.

Het zicht ontwikkelt zich geleidelijk aan tot de leeftijd van 8 jaar. Omdat amblyopie alleen maar met succes behandeld kan worden tijdens de kinderjaren, is het heel belangrijk dat deze afwijking vroeg opgemerkt wordt.

De meest toegepaste behandelingen zijn:

  • corrigeren van de juiste brilsterkte
  • occlusietherapie = afplakken van het goede oog om zo het zicht van het minder goede oog te stimuleren

Wanneer er sprake is van scheelzien zal de behandeling zich eerst richten op het optimaliseren van de gezichtsscherpte (bril en/of occlusietherapie). Nadien kan een strabisme-operatie overwogen worden. Deze operatie heeft tot doel de afwijking van de oogstand te herstellen of te verbeteren en de ogen zo recht mogelijk te zetten. Meerdere ingrepen kunnen noodzakelijk zijn om een aanvaardbare oogstand te bekomen.

Een strabisme-operatie gebeurt onder algemene verdoving in het AZ Delta.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is een leeftijdsgebonden aandoening die de macula (het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor het centrale zicht) aantast.
De eerste symptomen van LMD zijn meestal een verminderd leeszicht en het zien van een vervorming van rechte lijnen.

Er bestaan 2 vormen van LMD: een droge en een natte vorm.
De droge vorm komt het meest voor en kent meestal een trage evolutie. Soms kan de droge vorm overgaan in de natte vorm.
Bij de natte vorm groeien abnormale bloedvaten onder het netvlies ter hoogte van de macula. Deze bloedvaten kunnen aanleiding geven tot bloedingen, littekenvorming en permanente schade van het netvlies.
De natte vorm evolueert meestal snel en kan leiden tot ernstig verlies van het centrale zicht. Voor de droge vorm van LMD is er tot op heden geen behandeling mogelijk. Een evenwichtige voeding en rookstop eventueel aangevuld met een vitaminesupplement zijn belangrijk om progressie tegen te gaan.

Voor de natte vorm van LMD zijn er verschillende behandelingen mogelijk:

  • een laserbehandeling ter hoogte van het netvlies
  • intra-vitreale injecties

Deze behandelingen hebben tot doel de groei van abnormale bloedvaten af te remmen en zo het zicht te stabiliseren.

Diabetische retinopathie (DRP) is een complicatie van suikerziekte waarbij er veranderingen optreden in de bloedvaten van het netvlies met verminderd zicht als gevolg.
Een jaarlijkse oftalmologisch nazicht bij patiënten met diabetes is aangewezen ook als er geen oogklachten zijn. Er kunnen namelijk reeds afwijkingen zijn ter hoogte van het netvlies zonder dat u er last van heeft. Het is belangrijk deze afwijkingen tijdig te behandelen om verdere beschadiging van het netvlies te voorkomen.
Mogelijke behandelingen afhankelijk van de ernst zijn:

  • een laserbehandeling ter hoogte van het netvlies
  • intravitreale injecties

Deze behandelingen hebben tot doel de groei van abnormale bloedvaten af te remmen en zo het zicht te stabiliseren.

Een intra-vitreale injectie is een injectie van medicatie in het oog. Deze medicatie remt de groei van abnormale bloedvaten af om zo het zicht te stabiliseren.

Frequente bijwerkingen
– Het zien van bewegende vlokjes. Eens het product naar de bodem gezakt is, verdwijnen deze bewegende vlokjes.
– Een kleine bloeding ter hoogte van de conjunctiva (wit van het oog). Dit verdwijnt spontaan na enkele dagen.

Zeldzame risico’s
– Infectie
– Bloeding
– Netvliesloslating
– Oogdrukstijging

Wanneer u na de injectie een pijnlijk rood oog heeft en minder goed ziet, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om een eventuele complicatie uit te sluiten.

Een intra-vitreale injectie gebeurt onder druppelverdoving in het dagziekenhuis van AZ Delta.

Glaucoom is een oogaandoening die schade veroorzaakt aan de oogzenuw. Deze schade ontstaat meestal door een te hoge oogdruk. Soms kan glaucoom ook optreden bij een normale oogdruk. De beschadiging van de oogzenuw kan leiden tot een geleidelijke uitval van het gezichtsveld en indien er geen behandeling wordt opgestart tot blindheid. Er zijn verschillende soorten glaucoom en er zijn dus ook verschillende manieren om glaucoom te behandelen. Meestal wordt er gestart met drukverlagende oogdruppels of een laserbehandeling. Bij sommige gevallen is er een oogdrukverlagende operatie nodig.

Een vroegtijdige opsporing en behandeling van glaucoom is van groot belang om het zicht zo goed mogelijk te bewaren. Een regelmatige controle van de oogdruk vanaf de leeftijd van 45 jaar wordt sterk aanbevolen.

Nog vragen bij uw behandeling of wenst u een brochure te ontvangen?
Neem contact op met ons secretariaat 
051 20 70 77 of via info@noordlaan45.be